Konkurs

Jeśli wybierasz się na naszą imprezę, podejmij wyzwanie jakie przed Tobą stawiamy!

Odgadnij ukryte hasło zawarte w formie 4 symboli w narożnikach naszego plakatu. Po ułożeniu ich obok siebie w odpowiedniej kolejności, odczytaj przekaz. Użyj wiedzy na temat Sieci Badawczej Łukasiewicz, której jesteśmy częścią.

Dla pierwszych pięciu osób, które prześlą poprzez poniższy formularz konkursowy poprawnie rozszyfrowane hasło czeka nagroda niespodzianka!

Jako odgadnięte hasło rozumiemy przesłanie zdania lub opisu odnoszącego się do sedna zakodowanej wiadomości. Liczy się poprawne rozszyfrowanie przekazu, a nie jego forma.

Na odpowiedzi czekamy do 30 września 2022 do godziny 15:00.

Skontaktujemy się tylko z osobami, które poprawnie rozwiążą naszą zagadkę.

Powodzenia!

    Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach: kontakt mailowy dotyczący konkursu związanego z 11. „Nocą w Instytucie Lotnictwa”, organizacja i uczestnictwo w tym konkursie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.